Deneysel Psikoloji Nedir? Deneysel Psikoloji Makaleleri?Deneysel Psikoloji nedir nasıl yapılır. kimler Deneysel Psikoloji uygulamıştır.


Arkadaşlar Lütfen Destek İçin Sitemizi Paylaşırmısınız...


Deneysel Psikoloji Nedir? Deneysel Psikoloji Makaleleri?

Deneysel Psikoloji Nedir?

Deneysel Psikolojinin Metotları: Psikolojinin alt dallarından olan deneysel psikoloji, psikoloji biliminin alt yapısını oluşturmakta etkindir. Deneysel metotlar sayesinde bu alan üzerinde nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği üzerine araştırmalar yapan bir bilimdir.

Psikoloji bilimine doğa disiplinleri perspektifi ile bakan deneysel psikoloji bilimsel yöntemler sayesinde ortaya çıkmış bir alandır. İnsan davranışlarını ve normlarını bilimsel bilgi çerçevesinde ve doğru metotlar ile anlamlandırmaya ve anlamaya çalışan, belirli istatiksel veriler ışığında Psiko fizyolojik çalışmalar yapabilen bir bilimdir. Algı, dikkat, bellek ve öğrenme sayesinde bilişsel psikoloji ve uzmanlık içermesi sebebiyle deneysel yöntemin psikoloji bilimine uygulanmasını sağlamaktadır.

Deneysel metotları somut örnekler sayesinde anlaşılabilir kılmayı amaçlamıştır.

Wilhelm Wundt’un Deneysel Psikoloji Üzerindeki Çalışmaları:

İlk olarak Almanya’da Wilhelm Wundt tarafından 1879 yılında deneysel laboratuvar ile temel taşları atılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde psikolojiye pozitif bir bilim kazandırmış olup bilimsel zemini hazırlama yolunda ilerlemeler kaydedilmiş ve somut veriler ışığında davranış duygu ve düşüncelerin kanıtlanabileceği gözlemlenmiştir. Psikoloji kullandığı yöntemler kuramlar ve deneysel çalışmalar itibari ile insanları gerek toplum içinde gerek bireysel olarak içsel dürtüleri ve arzularını anlama ve açıklamaya çalışmıştır.

Deneysel psikoloji ise ihtiyaç duyduğu bulguların ispatlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Dışsal faktörleri en aza indirgeyerek insanların fikir ve düşüncelerini anlama konusunda imkân sağlamıştır. Nitekim günümüzde de hala çözüme ulaşmamış, açıklanamamış pek çok unsur vardır. Bu açıdan bakıldığında deneysel psikoloji doğru incelemeler yaparak analiz eder. Kullanılan yöntemler sınırlı olmakla beraber geçerli veriler sunması açısından kıymetli bir alandır. Deneysel psikoloji sayesinde aktarılmış en önemli unsurlardan birisi de öğrenme, koşullanma ve bellektir. Koşullanma ya da edimsel koşullanma işe klasik yöntemlerin nasıl geliştiğini, insan davranışındaki faaliyetin değişim hızını görmekteyiz.

Deneysel Psikoloji, unutulan bilgilerin öğrenim süresi örtük ve açık bellek gibi amnezi kavramlarının deneysel boyutlarını belirli metotlar ile gözlenebilir kılmaktadır. Modern anlamda ilk psikoloji laboratuvarlarının Wilhelm Wundt tarafından kurulmasının yanı sıra zamanın bilimsel ekseninde ortaya çıkmış olan psikoloji deneyselciliğin hâkim olmasını ve kabul görmesini sağlamıştır.


Blog Forum

5191 Blog Yazdı...

Yorumlar