Anadolu Selçuklu Devleti Özet? Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi?


Anadolu'ya Selçuklu devletinin gelişi ne zaman olmuştur Selçuklu devleti enler yapmıştır Selçuklu devleti hakkında

.


ARKADAŞLAR LÜTFEN SİTEMİZE DESTEK VERİRMİSİNİZ?

Anadolu Selçuklu Devleti Özet? Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi?

Selçuklu devletinin Anadolu topraklarına gelişi

Türk tarihi eski geçmişlere dayanan bir tarihtir. M.Ö 2500’lü yıllardan itibaren somut Türk devletlerinin varlığını bilmekteyiz. Orta Asya’dan başlayan bu serüven ile birlikte yönettikleri sahalar iktisadi, sosyal ve kültürel etkiler açısından bakıldığı zaman Türk tarihinin iki coğrafyada yoğun bir şekilde hissedildiğini ve yaşandığını görmekteyiz.

Birincisi ata topraklarımız olan Orta Asya ikincisi ana hatlarıyla 1071’de başlayıp günümüzde de içerisinde varlığımızı sürdürdüğümüz, yurdumuz Anadolu coğrafyasıdır. Türkler bu bölgeye geldikleri zaman burası çok eski medeniyetlerin olduğu bir coğrafya idi. Bu medeniyetleri kendi medeniyetimize ilave yaparak geniş bir yelpaze oluşturulmuştur. Siyasi açıdan bakıldığında binlerce yıldır devam eden Roma hakimiyeti söz konusuydu yani Anadolu, Roma’nın bir uzantısı idi. Anadolu’da insanlık tarihinin ilk yerleşik faaliyeti veya tarımsal faaliyetinin bugün ki Aksaray yakınlarındaki Acem höyük kasabasında olduğunu düşündüğümüz zaman ilk tarımında köklerinin bu coğrafyada atıldığını söylemek mümkündür. Bu yer tarih boyunca her medeniyetin yönetmek istediği Anadolu coğrafyası halindedir.

En önemli sebeplerinden birisi dört mevsimin yaşandığı bir bölge, farklı iklim özelliklerine sahip ve üç denize kıyısı olan aynı zamanda doğudan batıya ticaret yollarının geçiş güzergahında olan bir coğrafyadır. Nitekim bir köprü vazifesi görerek Asya’dan Avrupa’ya geçmek için Anadolu sahasında yer almak zorunda olunan bir coğrafyadır. Anadolu’ya sahip olmak demek bir bakıma merkezi kontrol etmek demektir. Türkler açısından bakıldığında Orta Asya’da Türklerin ana hatlarıyla yarı göçebe bir yaşam sürdürdüğünü ve hayvancılık ile geçim sağlandığını söylemek mümkündür. Bu durum otlak çatışmalarını, arazi paylaşımları, siyasi problemleri beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla Türk boylarının en başından itibaren farklı coğrafyalara siyasi güçlerini başka diyarlarda göstermek aracıyla göç ettiklerini söylemek mümkündür. Anadolu’ya göç ise Çağrı Bey’in Anadolu’ya geldiği zamanda bu coğrafya da Hunlar döneminden gelen Türk bakiyeleri söz konusu idi. Bu kişiler çağrı beye kılavuzluk yapmışlardır.

Burada siyasi olarak güçlü olmamakla birlikte Türk varlığını hissetmekteyiz. Selçuklular’ın göçme isteğinin başlangıç noktası ise Selçuk Beyin babası Dukak Bey Hazar denizinin hemen kuzeyindeki Oğuz devletinde subaşı olarak görev yapmaktaydı. Ölümümden sonra subaşılık görevini Selçuklu hanedanı üstlenmiş ve siyasi çatışmalar sebebi ile ülkeden ayrılmak zorunda kalınmıştır. Cent şehrine göç eden Selçuklular müslümanlar ile tanış oldukları zaman İslam’ı kabul etmişlerdir. Medeniyetiyle ön plana çıkmış bu devlet, Karahanlılar ve Gazneliler tarafından yıkıldıkları zaman stratejik ittifakı olan Selçuklu devleti, ciddi bir siyasi baskıya maruz kalmışlardır. Varlıklarını sürdürmek adına yeni yurtlar aramışlardır. Gerek hayvanlarını otlatmak gerekse siyasi iktidarlarını en iyi sürdürebilecekleri yer olan Anadolu’ya 1018 yılında gelerek adım atmışlardır. Ve böylelikle Anadolu’da Türkler bugüne değin varlığını korumaya ve sürdürmeye devam etmektedirler.

125 Görüntüler

Yorumlar


Denizli Oto Kurtarma Denizli Oto Çekici Denizli Oto Kurtarma En Yakin Firmalar Denizli Oto Kurtarma İnci Web Tasarim Denizli Evden Eve Nakliyat Bozüyük Oto Kurtarma