Yavuz Sultan Selim'in Hayatı? Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü?Osmanlı devlerinin yükseliş dönemi padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatan bir bilgi makalesidir.


Yavuz Sultan Selim'in Hayatı? Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü?

Yavuz Sultan Selim’in Hayatı

Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında Amasya’da doğdu. Babası 8. Osmanlı Padişahı 2. Bayezid, annesi ise 2. Gülbahar Hatun’dur. En bilindik kardeşleri Şehzade Korkut, Şehzade Mahmut ve Şehzade Mehmet’tir. Çocukluğu döneminde devrin en ünlü hocalarından matematik, astronomi, fizik ve askeri eğitimler aldı. Atılgan ve zeki bir çocuktu. 

14 yaşına geldiğinde kanunlara göre Sancak sahibi olabiliyordu. Kendisine Trabzon Sancağı verildi. Burada Sancak Beyliği yaptığı sıralarda Saf Evi Devleti, Osmanlı topraklarını izinsizce kullanıyor ve Osmanlı’da ki Türkmenleri isyanlar için örgütlüyordu. Bütün bunlara karşılık olarak Sultan 2. Bayezid bir şey yapmıyordu çünkü savaş yanlısı değildi. Fakat Şehzade Selim, Saf Eviler in ilerde büyük bir güç teşkil etmemesi için harekete geçerek bazı Saf Evi Hanedanına mensup üyeleri öldürttü. Babası bir şey yapmazken, Selim’in harekete geçmesi halk ve asker tarafından olumlu karşılanırken, babası ve diğer şehzadeler tarafından olumsuz karşılandı. Bunun üzerine ilerleyen yıllarda Sultan Bayezid tahta çıkarmak için oğlu Şehzade Korkut’u İstanbul’a davet etti. 

Şehzade Selim ise bunları öğrenince İstanbul’a doğu harekete geçti. Ayrıca Yeniçeriler de Şehzade Selim’in tahta çıkmasından yanaydı çünkü onun büyük bir askeri komutan olduğunu biliyorlardı. Yeniçeriler ve bazı devlet adamlarının sayesinde 2. Bayezid 65 yaşında tahtı oğlu Şehzade Selim’e bıraktı. 1. Selim tahta çıktığında yıl 1512 idi. 

Yavuz Sultan Selim Hükümdarlığı boyunca Anadolu’da ki diğer beylikleri, Memluk Devletini, Irağı ve Mısırı Osmanlı Topraklarına katmıştır. Memluklerin yok olmasıyla Halifelik makamını Osmanoğulları’na yani Türklere getirmiştir. Kendisi 88. İslam halifesidir.  

Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını 8 yılda 2,5 kat büyütmüştür. Babasının 30 yılda yapamadığını kendisi 8 yılda yaparak Osmanlı’nın en güçlü üç padişahından biri olmayı başarmıştır. Sultan Selim tahta çıktığında her şey güllük gülistanlık değildi, Anadolu’da İsyanlar, Doğu’da büyük tehlikeler vardı. Tahta çıktığında ilk iş olarak isyanları bastırmış daha sonra ise Saf Eviler ile savaşmıştır. Ayrıca kendisi Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurarak bir ilke imza atmıştır. 

Yavuz Sultan Selim dindar bir karaktere sahipti, iktidarı boyunca İstanbul’da başta olmak üzere birçok Cami yaptırdı. Ayrıca dedesi Fatih Sultan Mehmet kadar olmasa da Bilim’e de önem verdi. Özellikle Astronomi alanında yapılan çalışmalara destek verdi. 

Yıl 1520 olduğunda Yavuz Sultan Selim şarbon hastalığına yakalanmıştı. Şarbon hastalığı nadir görülen ciddi bir hastalıktır. Şarbon hastalığı insanın hücrelerine hükmederek bakteri yayması nedeniyle ölümcül bir hastalıktı. Günümüzde tedavisi olmasına rağmen o zamanlar da yoktu. Bu yüzden 22 Eylül 1520 yılında Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti.  

Kendisi çoğu tarihçiye göre Osmanlı’nın en büyük üç padişahından biri olarak kabul edilir. İktidarı boyunca yaptığı savaşlar, dindar kişiliği ve bilime de önem vermesi onun Türk Dünyası tarafından Büyük bir komutan ve deha olarak anılmasına sebep oldu.