Su Kirliliğinin Nedir? Su Kirliliğinin Nedenleri? Su Kirliliğini Nasıl Önleyebiliriz?Su kirliliği nedir neden olur nasıl önlem alabiliriz su nasıl kirlenir suları temiz tutmak için neler yapabiliriz


Arkadaşlar Lütfen Destek İçin Sitemizi Paylaşırmısınız...


Su Kirliliğinin Nedir? Su Kirliliğinin Nedenleri? Su Kirliliğini Nasıl Önleyebiliriz?

Su Kirliliği

Dünyanın yaklaşık üçte ikisinin sudan oluştuğu yaygın bir bilgidir, bu da Dünya'nın suyuna özen göstermenin dünyadaki herkes için bir öncelik olması gerektiği anlamına gelir. Zararlı mikroorganizmalar ve kimyasal maddeler su kütlelerini kirlettiğinde, su kalitesinin düşmesine ve potansiyel olarak toksik hale gelmesine neden olurlar.

Su kirliliğinin sağlığımız, çevre ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Su kirliliği, zararlı maddeler (çoğunlukla kimyasallar veya mikroorganizmalar) bir dere, nehir, göl, okyanus, akifer veya diğer su kütlelerini kirleterek su kalitesini bozduğunda ve onu insanlar veya çevre için toksik hale getirdiğinde meydana gelir. Su kirliliği, yeraltı sularında, suda doğal olarak bulunanları aşan ve insan sağlığı ve/veya çevre için tehdit oluşturabilecek toksik kimyasalların ve biyolojik ajanların varlığı olarak tanımlanmaktadır. Ek olarak, su kirliliği, çeşitli insan faaliyetleri sonucunda su kütlelerine giren kimyasallardan oluşabilir.

Su kirliliği nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları tartışırken, dikkate alınması gereken üç ana alan vardır:

Sağlık: Birleşmiş Milletler'e göre, her yıl kirli sulardan kaynaklanan ölümler, savaş dahil tüm şiddet türlerinin toplamından daha fazla. Suyu kirleten insan ve hayvan atıkları, tifo, kolera ve giardia gibi hastalıkların yayılmasına neden olan bakteri ve virüsleri taşır.

Çevre: Bir ekosistemdeki tüm türler hayatta kalmak için birbirlerine güvenirler. Atık sularda bulunan kirleticiler gibi dış maddeler, bir ekosistemin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu türler arasındaki karmaşık ilişkileri bozabilir.

Ekonomi: Kirli suyun ekonomi üzerinde birçok olumsuz etkisi olabilir. Ticari balıkçılık, eğlence işletmeleri, turizm ve hatta mülk değerleri gibi tümü büyük ölçüde temiz suya dayanan sektörleri doğrudan etkiler.

Endüstride yaygın olarak kullanılan klorlu solventlerin çoğu (PCE, TCE, 1,1,1-TCA gibi), sularımızı yalnızca insan faaliyetleri nedeniyle kirleten bu tür kimyasallara örnektir. Başka bir örnek, ABD'de şu anda yasaklanmış olan bir benzin oksijenatı olan MTBE'dir (Metil-tert-bütil-eter), Kökenlerine bakılmaksızın, su kirliliğine neden olan kimyasallar veya biyolojik maddeler, genel olarak su kirleticileri olarak adlandırılır. Kimyasal ve biyolojik maddeler su kirliliğinin ana nedenlerini temsil eder ve genel olarak su kirleticileri olarak adlandırılırlar.

Boyutu veya konumu ne olursa olsun her türlü su kirlenebilir. Bu, uzak bölgelerden veya büyük su kütlelerinden gelen gölleri içerir ve kirletici parçacıkların hava yoluyla taşınması ve bunların yağış suyuna aktarılmasından kaynaklanır. Yeraltı suyu ve yüzey suyu, bir noktada kirlenebilecek yüzme havuzları, göletler, göller, dereler, nehirler, denizler ve okyanuslardan oluşur. Kirliliğin hızlı difüzyonu ve dağılması ve daha hızlı doğal bozulma süreçleri nedeniyle, su kütlesi ne kadar büyükse, kirliliğin doğal olarak temizlenmesi ve geri kazanılması için gereken süre o kadar kısa olur.


Blog Forum

4175 Blog Yazdı...

Yorumlar